Mattias Bergström

Svenske oversettelser i Time

Hvordan oversettelser til svensk allerede har gitt den norske kommunen Time økonomiske og andre fordeler

Det tette samarbeidet mellom Norge og Sverige strekker seg langt utover vennskapelige relasjoner og et felles ønske om skandinavisk solidaritet. I en stadig mer globalisert verden blir språkkompetanse en viktig faktor for økonomisk og kulturelt samspill. For den norske kommunen Time har profesjonalitet og ekspertise innen svensk oversettelse bidratt til en rekke positive fordeler.

Økonomiske insentiver

Sverige er en av Norges viktigste handelspartnere, og en økende strøm av varer og tjenester går begge veier over grensen. Kommunen Time har posisjonert seg smart ved å være forberedt til det svenske markedet. Bedrifter i Time drar nytte av ekspertise fra svenske oversettere til å tilpasse både markedsføringsmateriale og teknisk dokumentasjon for det svenske publikum. Dette fremmer effektiv og tydelig kommunikasjon med svenske kunder, og resulterer i sterkere forretningsforhold.

Kulturelt samkvem

Forbindelsen mellom Norge og Sverige er ikke begrenset til handel og økonomi. Gjennom oversettelser styrkes kulturelle bånd. For eksempel kan oversetting av litterære verk, nyhetshistorier og forskningsresultater bygge bro mellom de to landene ved å gi et dypere innblikk i svensk kultur og samfunn. Dette åpner for økt forståelse og forsterket samarbeid på flere områder.

Time – En forutseende kommune

Kommunen Time fortjener honnør for sin fremsynthet rundt viktigheten av svensk oversettelse. For eksempel har det lokale biblioteket en utvidet samling av oversatte verk fra Sverige, noe som bidrar til å øke interessen for svensk språk og kultur. Dette initiativet kan potensielt føre til samarbeid innenfor utdanning, forskning og en rekke andre viktige områder.

Lokal stolthet – Globalt uttrykk

I Time snakker innbyggerne en unik dialekt preget av stedets historie. En særegen frase som ofte brukes, er “Det e kje alltid så nøye” som betyr at man av og til kan slappe av og ta livet litt som det kommer. En korrekt oversettelse til svensk ville være “Det är inte alltid så noga”. Ved å bruke en kvalifisert svensk oversetter, kan innbyggerne i Time på en god måte dele sin lokale kulturarv med et bredere publikum.

På jakt etter profesjonell svensk oversettelse

Time har vist hvilken verdi kvalitetsoversettelser til svensk kan ha. For å lykkes med å nå det svenske markedet er det verdt å investere i svenske oversettere med dybdekunnskap om målspråket. Bedrifter, organisasjoner og privatpersoner kan alle få glede av å kontakte freelance oversettere som har spesialisert seg på svensk. På denne måten tas et viktig steg mot fortsatt økonomisk utvikling og en styrking av samhørigheten mellom Norge og Sverige.

Profesjonell oversettelse norsk-svensk

Jeg heter Mattias Bergström og er profesjonell, svenskspråklig oversetter med svensk som morsmål. Siden 1999 har jeg oversatt til svensk på heltid, med tusenvis av fullførte prosjekter og fornøyde kunder i porteføljen min. Selv om svensk er morsmålet mitt, har jeg omfattende kunnskap om språkene og kulturene jeg oversetter fra. Mitt mål er å levere oversettelser av høyeste kvalitet til kundene mine. Å levere feilfrie tekster er mitt ansvar.

Oversettelse for virksomheter, organisasjoner og enkeltpersoner i Norge

Jeg vil gjerne oversette for alle i Norge og hjelper gjerne norske virksomheter, organisasjoner og enkeltpersoner med alle typer oversettelser fra norsk til svensk. Nedenfor ser du eksempler på en del av det jeg ofte oversetter:

  • Dokumenter: Kontrakter, finansielle dokumenter, markedsføringsmateriale, manualer, vitnemål og attester, juridiske dokumenter, medisinske dokumenter og tekniske dokumenter.
  • Tekster: Nettsider, nyhetsbrev, pressemeldinger, produktbeskrivelser, artikler, blogginnlegg, bøker.
  • Fagområder: Juss, medisin, finans, IT, markedsføring, turisme, teknikk m.m.
  • Filformater: Word, Excel, PowerPoint, InDesign, SRT (undertekster), XML, HTML, JSON m.fl.

Kvalitetssikring og teknologi

For å garantere feilfrie og konsekvente oversettelser bruker jeg avanserte CAT-programmer (Computer-Assisted Translation, datastøttet oversettelse) og terminologiverktøy. Kvalitetssikring er sentralt i min arbeidsflyt, og alle mine oversettelser gjennomgås grundig før levering.

Jeg understreker at profesjonelle menneskelige oversettelser som mine er langt bedre enn maskinoversettelser, som dessverre ofte inneholder feil og mangler den nyanseringen som menneskelig input sikrer. En maskinoversettelse kan reflektere negativt på virksomheten din.

Konfidensialitet, rask leveranse og gode priser

Jeg respekterer kundenes behov for konfidensialitet og behandler alle dokumenter strengt fortrolig. Jeg verdsetter raske leveranser, og som oftest kan jeg levere store prosjekter innen kort tid. Jeg tilbyr konkurransedyktige priser, og gir gjerne 10% avslag på første prosjekt til nye kunder.

Slik bestiller du oversettelse

Det er enkelt å bestille oversettelser. Ta kontakt via e-postskjemaet nedenfor og legg ved de dokumentene du ønsker oversatt. Jeg vil komme tilbake til deg med et pristilbud.

Mattias
Bergström

Roslagsgatan 34
11479 Stockholm
Sweden 

error: